Press news

Společnost Euronova Group se stala Zelenou firmou

Mediální společnost Euronova group vstoupila do projektu určeného firmám, které nejsou lhostejné k životnímu prostředí a uvědomují si svou zodpovědnost za jeho stav. Hlavním cílem projektu Zelená firma je zabránit, aby drobný elektroodpad končil na skládkách komunálního odpadu.

V rámci tohoto projektu všichni zaměstnanci a spolupracovníci společnosti likvidují vysloužilé firemní elektrospotřebiče a baterie ekologicky. Do sběrného boxu, který je umístěn ve firmě v Nádražní ulici v Plzni je možno nyní kromě drobných elektrospotřebičů odevzdávat i tonery, kompaktní zářivky a CD a DVD. Elektroodpad následně putuje do zpracovatelských společností. Za zmínku jistě stojí i to, že některé z těchto firem jsou takzvané chráněné dílny a zaměstnávající spoluobčany se sníženou pracovní schopností.

Společnost Euronova Group nyní výrazně přispívá k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví člověka. Společnost má také právo hrdě nosit označení a logo Zelená firma.

 Zpět

Services


EURONOVA KOREKT KOREKT KRAK PLZEN TV PLZEN CZ ZAK TV S.R.O. WEST MEDIA NAVA Tisk s.r.o. DRAKON dům reklamy© Euronova & Partners spol. s.r.o. 2021